รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลอง

 
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.พินภัทร  ไตรภัทร ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลอง (รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย) ประจำปี 2558  พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนจากบริษัท ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 100,000 บาท โดย ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
 

        รางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จำกัด เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลอง โดยคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และยึดหลักการ 3Rs อย่างเคร่งครัดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานวิจัย และมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558