รางวัล Research Professor

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร  จันทรสกุล ได้รับรางวัล Research Professor จาก International Biographical Centre, Cambridge England โอกาสนี้ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมประจำปี ณ เมือง Edinburgh, Scotland ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 และได้รับเกียรติให้รับหน้าที่เป็น Secretary – General ของ United CULTURAL CONVENTION ด้วย