ขอแสดงความยินดีกับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของ ม.มหิดล

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางวิภาวิน  วัฒนะประการชัย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ในงานวันครบรอบ 46 ปีวันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา