รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของม.มหิดล ปี2557

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ฯ  ในงาน 46 ปี วันพระราชทานนาม 127 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        แนวคิดการทำงาน
        การเกิดมาเป็นคนเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ชีวิตเรามีเวลาจำกัด อย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จงยิ้มแย้ม วางลง และให้อภัยจงทำประโยชน์และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฝากแก่โลกและเพื่อนมนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์ ชีวิตการทำงานไม่ควรมีการเกษียณหรือรีไทร์ จงทำไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่กายใจสมองยังไหว จะหยุดไปทำไม เพราะการทำดีและทำสิ่งยิ่งใหญ่นั้นมีแต่ความสุขใจชื่นใจ และไม่เหน็ดเหนื่อย เมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ สิ่งที่เราทำจะเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลังให้ทำดีสานต่อสืบไป 

        แรงบันดาลใจ
        อาชีพครูแพทย์นั้นยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการผนึกรวมกันของ ๒ อาชีพที่สร้างโลก คือ ครูและแพทย์ ได้สอนนักศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศหรืออาจดีที่สุดในโลก นักศึกษาเหล่านี้คือเพชรน้ำดีที่มาเพื่อขอให้ครูเจียระไนให้งาม ครูควรรู้สึกเป็นเกียรติ สำนึกและให้เกียรตินักศึกษาคืนด้วยการตั้งใจและทุ่มเทสอนเขาอย่างดีที่สุด เจียระไนเขาให้งามและจารึกไว้ในโลก การเป็นแพทย์นี้ด้วยมือ ๒ข้างและสมอง ๑ ก้อนนี้ตลอดชีวิตอาจช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพียงจำนวนหนึ่ง แต่การเป็นครูแพทย์จักสอนและสร้างแพทย์ที่ดีงามได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยได้มากยิ่งกว่ามาก