ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 (12th IMSPQ)

          การแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ (Inter-Medical School Physiology Quiz) มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 โดยในปีนี้ทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งที่ 5 โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ  นศพ.ฆนัท จันทรทองดี, นศพ.เฉลิมเกียรติ  การสุทธิวิวัฒน์, นศพ.นิพิฐ เจริญงาม, นศพ.ศุภชีพ ยอดพนาไพร, นศพ.สุภัสสร อมรมณีรัตน์ ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ อ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ, อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ และ นพ.ณัฐขาติ นามสวัสดิ์ 
          การแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนแพทย์หลายประเทศ มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 90 ทีม จาก 24 ประเทศ อาทิเช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย อังกฤษ เม็กซิโก โปแลนด์ ฯลฯ โดยประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 11 สถาบัน และทีมตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

 
ทีมอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ศิริราช       
(แถวบน จากซ้ายไปขวา) : นศพ.เฉลิมเกียรติ การสุทธิวิวัฒน์, นศพ.ศุภชีพ ยอดพนาไพร, นศพ.นิพิฐ เจริญงาม, นศพ.ฆนัท จันทรทองดี
  (แถวล่าง จากซ้ายไปขวา) : นพ.ณัฐขาติ นามสวัสดิ์, อ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ, นศพ.สุภัสสร อมรมณีรัตน์, อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ

          การแข่งขัน 12th IMSPQ ได้จัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรกเป็นการสอบข้อเขียนแบบรายบุคคล เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 40 อันดับเข้าแข่งขันในวันที่สองต่อไป ซึ่งทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถผ่านเข้าสู่รอบถัดไป โดยนศพ.นิพิฐ เจริญงาม สามารถทำคะแนนสอบข้อเขียนได้เป็นอันดับที่ 4 และนศพ.ศุภชีพ ยอดพนาไพร ทำคะแนนสอบข้อเขียนได้เป็นอันดับที่ 9 จากผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดประมาณ 460 คน 
นศพ.นิพิฐ เจริญงาม สามารถทำคะแนนการสอบข้อเขียน ได้เป็นลำดับที่ 4นศพ.ศุภชีพ ยอดพนาไพร สามารถทำคะแนนการสอบข้อเขียน ได้เป็นลำดับที่ 9

          การแข่งขันในวันที่สองเป็นการตอบปัญหาปากเปล่าบนเวที โดยทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถทำคะแนนได้ลำดับที่ 1 ในรอบ 1, รอบ 2 และรอบ semi-final จนในที่สุด ได้เข้ามาสู่รอบสุดท้าย (final) 3 สถาบัน เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ทีมศิริราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมศิริราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

ทีมศิริราชถ่ายภาพร่วมกับ Professor Prof. Hwee Ming Cheng

          การเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และได้รับคำชื่นชมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมกันนั้น ทีมตัวแทนศิริราชได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะที่เดินทางไปด้วยกัน อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาในทีมทุกคนต่างมีความประทับใจ ความสนุกสนาน และประสบการณ์ที่สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาอื่นๆ ในระดับนานาชาติต่อไป