การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ

 

 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2558  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช  ประจำปี 2558  (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition 2015, SIMPIC 2015) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

 
 

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี  และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ดังนี้
          รางวัลการตอบปัญหา ประเภทรายบุคคล
          1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คะแนนสูงสุดประเภทบุคคล


 
นายนพดล พิสิฐประภา  และ นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช  (ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน)

          2. รางวัลเหรียญเงิน  นายธีรเมธ ปังประเสริฐ 

          3. รางวัลเหรียญทองแดง  นายกฤษฎา สุกหา 

          รางวัลการตอบปัญหา ประเภททีม          รางวัลชนะเลิศ        :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล
          รองชนะเลิศอันดับ 1 :  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา , ประเทศอินโดนีเซีย
          รองชนะเลิศอันดับ 2 :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          รองชนะเลิศอันดับ 3 :  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย

          Best survivor : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์