ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล APSR 2023

       คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล APSR 2023 ในงาน The 27th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology  ณ ประเทศสิงคโปร์