ขอเเสดงความยินดีแก่ อ. ดร. นพ.กรกฤษณ์  อิ่มวัฒนา ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566 

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ อ. ดร. นพ.กรกฤษณ์  อิ่มวัฒนา ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566 ศึกษาต่อหลักสูตร CPEP post-doctoral program in Medical and Public Health Microbiology  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา