ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ ภาควิชาปรสิตวิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ ภาควิชาปรสิตวิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566 จากผลงานโครงการพิเศษ การพัฒนาการบริการ การวิจัย และนวัตกรรม การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อปรสิตที่ถูกละเลย (neglected parasitic diseases) ซึ่งเป็นปัญหาในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสในประเทศที่กำลังพัฒนา