นายสุรพรชัย ธรรมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากายอุปกรณ์ ได้รับรางวัล Best Survivor Awards ชนะเลิศ ในโครงการ "Gen Will Survive ; อวด Skill คน Gen ใหม่ ทำยังไงให้รอด"

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุรพรชัย ธรรมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ได้รับรางวัล  Best Survivor Awards ชนะเลิศ ในโครงการ "Gen Will Survive ;  อวด Skill คน Gen ใหม่ ทำยังไงให้รอด"  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อหนุนเสริมคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่พร้อมนำทักษะ Power Skill ไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น Hard Skill และ Soft Skill ในชีวิตจริง ให้สามารถรับมือและอยู่รอดได้ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

        สำหรับแนวคิดผลงานเขียน โดยนายสุรพรชัย ธรรมศิริ
        “ หากอุปสรรคในเส้นทางชีวิตถูกเปรียบเทียบด้วยขวากหนามที่พร้อมสกัดไม่ให้ชีวิตของคนเราประสบความสำเร็จตามที่ตนเองหวัง ดังนั้นในเรื่องราวนี้ผมจะขอเปรียบเทียบสิ่งที่สามารถนำพาความสำเร็จในชีวิตของเราให้สามารถเดินผ่านขวากหนามในเส้นทางด้วย “รองเท้าบูท” 
        เส้นทางของผมเริ่มต้นเมื่อตอนผมอายุ 16 ปีในช่วงคิดค้นนวัตกรรมบอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาการเขียนหนังสือของเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นช่วงเวลา 2 ปีกว่าที่ทำให้ผมได้ค้นพบว่าตัวเองมีความชอบในด้านปฏิบัติ ออกแบบ การแก้ไขปัญหา และการทำบางสิ่งเพื่อคนอื่น ๆ ส่งผลให้เป็นแรงผลักดันสู่การมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อต่อยอดและพัฒนาความสามารถของตนเองในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ และเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของตนเอง เราจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่ออนาคตในสายอาชีพของตนเอง ซึ่งผมมีเป้าหมายสำหรับการเรียนต่อในอนาคตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 
        รองเท้าบูทเปรียบเสมือนสิ่งที่ทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและแบบทดสอบต่าง ๆ ในชีวิต รองเท้าบูทข้างแรกของผมคือ การรู้จักตนเอง และรองเท้าบูทข้างที่ 2 ของผม คือ การวางแผนเพื่ออนาคต ผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้ผู้อ่านทุกคนได้สร้างรองเท้าบูทของตนเอง คุณคือคนที่กำหนดรูปแบบรองเท้าบูทของคุณ”