ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2566

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ  พานิช หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2566 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพ ฯ