ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards 2023) "ระดับดีเด่น"

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards  2023) "ระดับดีเด่น" จากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายแพทย์ตะวัน อินทิยนราวุธ  รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ENV) ในนามตัวแทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้ารับรางวัล ฯ จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร