ขอแสดงความยินดีแก่ นางชไมพร เจริญไกรกมล “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ นางชไมพร  เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖” จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์