ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 6 ประกอบด้วย นศพ.นภสิริ  พุทธันบุตร นศพ.ธนกฤต เลิศทนงศักดิ์ นศพ.กอบธรรม  พิริยะนนท์ และนศพ.นฤพล  เหงกระโทก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (8th Khon Kaen University International Challenge of  Emergency Medicine and Related Basic Science : KKU ICEM 2023) ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น