ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best of CEO People Leader”

       คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภาด้รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) สาขา The Best of CEO People Leader จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เข้ารับรางวัล ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์  กรุงเทพฯ