ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ได้รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2022 ประเภทรางวัลผู้นำองค์กร ระดับ “ดีเด่น”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2022 ประเภทรางวัลผู้นำองค์กร ระดับ “ดีเด่น” ในงาน Healthy Organization Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ