ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา ได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฯ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์  ไชยคุนา สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์