ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล ได้รับรางวัล มิเร่อร์โกลด์โกลบอล สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ปี 2565

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.นพ.รวิศ  เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เเละ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล มิเร่อร์โกลด์โกลบอล สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักพิมพ์ เดลิมิเร่อร์