ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี"

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี" จาก นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนวมินท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต และแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2562 โดยได้มีหลายภาคส่วนร่วมแสดงความยินดี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช

        ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินโครงการวุฒิสภาศรัทธาความดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะลงพื้นที่เพื่อค้นหาคนดีต่อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย