ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ได้รับยกย่องเป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ในโอกาสที่ได้รับยกย่องเป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย