ขอแสดงความยินดี กับ ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ศ. ดร. นพ. วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)