ขอแสดงความยินดีแด่ นศพ.ทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563

        คณะแพททศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวทัตติยา  วิษณุโยธิน นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัลในงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา