ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ได้รับ รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัลในงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา