ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ในฐานะนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทบริหาร ของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต