ขอแสดงความยินดีกับนายบุญเลิศ เปลี่ยนกลิ่น ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายบุญเชิด  เปลี่ยนกลิ่น  พนักงานทั่วไป ระดับ ๒ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานมอบรางวัล ฯ  ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ