รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award) ด้วยผลงานหนังสือ “โรคสมาธิสั้น” จากรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์