ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ประจำปี 2559

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ดำรัส  ตรีสุโกศล แพทย์ศิริราช รุ่น 86 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ประจำปี 2559 จากสมาคมคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ฯ เป็นประธานรางวัล ในงานคืนสู่เหย้า Siriraj Alumni Back To Medical School ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช