ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2560

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม แพทยศิริราช รุ่น 78 ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2560 จากสมาคมคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ฯ เป็นประธานรางวัล ในงานคืนสู่เหย้า Siriraj Alumni Back To Medical School ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช