ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2559

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล แพทย์ศิริราชรุ่น 68 ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2559 จากสมาคมคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ฯ เป็นประธานรางวัล ในงานคืนสู่เหย้า Siriraj Alumni Back To Medical School ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช