รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเด่ นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์    งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560 โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช