ร.พ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555

       วันนี้ (29 มี.ค. 56) เวลา 19.30 น.  ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ  รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  เข้ารับรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555”  โดย คุณ โรเบิร์ต  พอล เกรย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ อลิอันซ์ อยุธยา และ อลิอันซ์สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประธานมอบรางวัล  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

        สำหรับในปีนี้ โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้
 
 
รางวัล Best Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยมมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด
 
 
 
รางวัล Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เป็นพิเศษในปีนี้