ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ภาคอายุรศาสตร์  ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา