ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.เอื้อพงศ์  จตุรธำรง  ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา