ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ  นานา  ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา