ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์  ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา