ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์(Medical Product Design)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.นพ.ตรีภพ  เลิศบรรณพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์  (Medical Product Design) ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2559 จากผลงาน “แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ”  ทั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีมอบขึ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559  ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ  ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว