ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม(Social Award)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพ  งานทันตกรรม  โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม (Social Award) ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2559 จากผลงาน“เพดานปากเทียมสำเร็จรูป”  ทั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีมอบขึ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559  ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ  ณ  โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว