รางวัลและผลงาน


อาจารย์แพทย์ นักวิจัยศิริราช คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556

อ่านต่อ

รศ.วรรณะ มหากิตติคุณไรับพระราชทานรางวัล โครงการดีเด่นของชาติ

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2555

อ่านต่อ

Trusted Brands Award ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ครั้งที่ 2 กับรางวัลพระกินรี

อ่านต่อ

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2554

อ่านต่อ

ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ได้รับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555

อ่านต่อ

แพทย์ศิริราชรับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43

อ่านต่อ

ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร รับรางวัล "TVA Lifetime Achievement Award"

อ่านต่อ

ทีมนศพ.ศิริราช ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย จากการประชุม EAMSA 2013

อ่านต่อ

ดร.ศันสนีย น้อยสะคราญ นักวิจัยไบโอเทค ได้รับพระราชทานรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556

อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Prize ในงาน SIIF 2012

อ่านต่อ

รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ศิริราช มอบรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2556 แก่รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

อ่านต่อ