รางวัลและผลงาน


รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลอง

อ่านต่อ

รางวัล ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก

อ่านต่อ

รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี2558

อ่านต่อ

รางวัล Research Professor

อ่านต่อ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี 2557

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “คนดีอัสสัมชัญ”

อ่านต่อ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของม.มหิดล ปี2557

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของ ม.มหิดล

อ่านต่อ

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557ประเภทบุคคล

อ่านต่อ

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และคณะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

อ่านต่อ

การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ

อ่านต่อ

ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 (12th IMSPQ)

อ่านต่อ

ศิริราชมอบรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2557

อ่านต่อ

นักวิจัยศิริราช รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยดีเด่น จากสกว.

อ่านต่อ

รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2556

อ่านต่อ

รางวัล R2R ดีเด่นในเวทีระดับประเทศ R2R Forum ครั้งที่ 7

อ่านต่อ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2556

อ่านต่อ

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อ่านต่อ

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อ่านต่อ