รางวัลและผลงาน


สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม(Social Award)

อ่านต่อ

ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์(Medical Product Design)

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านต่อ

รศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านต่อ

อาจารย์ดีเด่นรางวัลทุน “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัล ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู

อ่านต่อ

รางวัล ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ

อ่านต่อ

รางวัลศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคม เป็นที่ประจักษ์

อ่านต่อ

รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

อ่านต่อ