ขั้นตอนของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
 

Flow chart

การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร.อนุสิทธิบัตร)
 

Flow chart

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
- CR01
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- PT01
- PT02
- PT03
แบบฟอร์มการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า
- TM01

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th