รายการโปรแกรมทางสถิติสำหรับโครงการวิจัย


ฝ่ายวิจัย ได้เปิดให้บริการ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรมทางสถิติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย หากโครงการวิจัยใดต้องการใช้งาน Notebook ดังกล่าว
สามารถตรวจสอบตารางการใช้งาน ได้ที่นี่ ....   คุณสรัลธร 92990

ช่องทางการติดต่อ

  สรัลธร จิตรประสงค์

  โทรศัพท์  :  92990

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now