ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1169 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Ågren M, Nanchaipruek Y, Phumariyapong P, Apinuntham C, Rakchart S, Pettersson M, Wanitphakdeedecha R. .
Duration of bite force reduction following a single injection of botulinum toxin in the masseter muscle bilaterally: a one-year n on-randomized trial .
Journal of Oral Rehabilitation.  2023.  50  (5): 343-350.
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of Oral Rehabilitation
Source : Scopus
2. 4.
4.
3.  2023.  3  (3): 3-3.
Department : 3
Journal Name : 3  / IF = 3.000
Source : ISI
3. Abdallah N.; Wood A.; Benidir T.; Heller N.; Isensee F.; Tejpaul R.; Corrigan D.; Suk-ouichai C.; Struyk G.; Moore K.; Venkatesh N.; Ergun O.; You A.; Campbell R.; Remer E.M.; Haywood S.; Krishnamurthi V.; Abouassaly R.; Campbell S.; Papanikolopoulos N.; Weight C.J. .
AI-generated R.E.N.A.L.+ Score Surpasses Human-generated Score in Predicting Renal Oncologic Outcomes .
Urology.  2023.  180  160-167.
Department : Surgery
Journal Name : Urology
Source : Scopus
4. Abdelnabi M, Leelaviwat N, Liao ED, Motamedi S, Pangkanon W, Nugent K. .
Daptomycin-induced rhabdomyolysis complicated with acute gouty arthritis .
American Journal of the Medical Sciences.  2023.  365  (5): 450-456.
Department : Siriraj Hospital
Journal Name : American Journal of the Medical Sciences
Source : Scopus
5. Aditya D.M.N., Kalanjati V.P., Pamungkas D.B.B., Syamhadi M.R., Wibowo J.A.S., Soetanto K.M. .
The use of telemedicine in COVID-19 pandemic era: a systematic review .
Bali Medical Journal.  2023.  11  (3): 1987-1995.
Department : Immunology
Journal Name : Bali Medical Journal
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now