ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1176 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 39
Export Excel :
191. Chonpimai P, Chirapapaisan C, Srivannaboon S, Loket S, Nujoi W, Dongngam S. .
Double peak axial length measurement signal in cataract patients with epiretinal membrane .
International Ophthalmology.  2022. 
Department : Ophthalmology
Journal Name : International Ophthalmology
Source : Scopus
192. Choopong P., Taetrongchit N., Boonsopon S., Nimkarn A., Srisukkosalin K., Chonpimai P., Nujoi W., Maneephagaphun K., Panyayingyong N., Tesavibul N. .
Efficacy of subtenon 20-mg triamcinolone injection versus 0.1% dexamethasone eye drops for controlling inflammation after phacoemulsification: a randomized controlled trial .
Scientific Reports.  2022.  12  (1):
Department : Ophthalmology
Journal Name : Scientific Reports
Source : Scopus
193. Chotigavanichaya C, Vatidvarodom P, Ariyawatkul T, Ruangchainikom M, Wilartratsami S, Chotivichit A, Thanapipatsiri S, Santipas B, Adulkasem N, Luksanapruksa P. .
Surgical outcome of scoliosis in patients with Marfan syndrome .
Spine Deform.  2022. 
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Spine Deform
Source : Pubmed
194. Chotivichit A. .
Outcomes of Decompression with Multi-Segment Long Instrumented Fusion in Lumbar Degenerative Disease .
Siriraj Medical Journal.  2022.  74  (9): 548-554.
Department : Orthopedic Surgery
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
195. Chotiyarnwong P, McCloskey EV, Harvey NC, Lorentzon M, Prieto-Alhambra D, Abrahamsen B, Adachi JD, Borgström F, Bruyere O, Carey JJ, Clark P, Cooper C, Curtis EM, Dennison E, Diaz-Curiel M, Dimai HP, Grigorie D, Hiligsmann M, Khashayar P, Lewiecki EM, Lips P, Lorenc RS, Ortolani S, Papaioannou A, Silverman S, Sosa M, Szulc P, Ward KA, Yoshimura N, Kanis JA. .
Is it time to consider population screening for fracture risk in postmenopausal women? A position paper from the International Osteoporosis Foundation Epidemiology/Quality of Life Working Group .
Archives of Osteoporosis.  2022.  17  (1):
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Archives of Osteoporosis
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now