ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1176 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
Export Excel :
136. Chantarojanasiri T, Siripun A, Kongkam P, Pausawasdi N, Ratanachu-Ek T. .
Three-year evaluation of a novel, nonfluoroscopic, all-artificial model for EUS-guided biliary drainage training for the impact to practice: A prospective observational study (with videos) .
Endosc Ultrasound.  2022. 
Department : Medicine
Journal Name : Endosc Ultrasound
Source : Pubmed
137. Chantasrisawad N., Puthanakit T., Tangsathapornpong A., Techasaensiri C., Phongsamart W., Suwanpakdee D., Jaruampornpan P., Sophonphan J., Suntarattiwong P., Chotpitayasunondh T. .
Immunogenicity and Reactogenicity of mRNA BNT162b2 COVID-19 Vaccine among Thai Adolescents with Chronic Diseases .
Vaccines.  2022.  10  (6):
Department : Pediatrics
Journal Name : Vaccines
Source : Scopus
138. Chantharasamee J., Wong K., Potivongsajarn P., Qorbani A., Motamed N., Brackert S., Cohen J., Chmielowski B., Kalbasi A., Rao J., Nelson S., Singh A. .
Retrospective analysis of adjuvant treatment for localized, operable uterine leiomyosarcoma .
Cancer Medicine.  2022. 
Department : Medicine
Journal Name : Cancer Medicine
Source : Scopus
139. Chanthick C, Thongboonkerd V. .
Hyaluronic acid promotes calcium oxalate crystal growth, crystal-cell adhesion, and crystal invasion through extracellular matrix .
Toxicology in Vitro.  2022.  80 
Department : Research and Development
Journal Name : Toxicology in Vitro
Source : Scopus
140. Chanthong P., Punlee K., Kowkachaporn P., Intharakosum A., Nuanming P. .
Comparison of direct medical care costs between patients receiving care in a designated palliative care unit and the usual care units .
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology.  2022. 
Department : ฝ่ายการพยาบาล/Siriraj Hospital
Journal Name : Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now