ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1176 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Chaiyabutr C., Punnakitikashem P., Silpa-Archa N., Wongpraprarut C., Chularojanamontri L. .
The Anti-Psoriatic Efficacy and Safety Profile of Topical and Intralesional Methotrexate: A Literature Review .
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.  2022.  15  2253-2274.
Department : Biochemistry/Dermatology
Journal Name : Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
Source : Scopus
117. Chaiyarit S, Thongboonkerd V. .
Oxidized forms of uromodulin promote calcium oxalate crystallization and growth, but not aggregation .
International Journal of Biological Macromolecules.  2022.  214  542-553.
Department : Research and Development
Journal Name : International Journal of Biological Macromolecules
Source : Scopus
118. Chakraborty S, Mohapatra RK, Chandran D, Rana R, Nainu F, Chakraborty C, Chaicumpa W, Dhama K. .
Hand-foot-and-mouth disease (HFMD) in children. Current scenario, and advancements in developing vaccines and therapeutics: An update – Correspondence .
International Journal of Surgery.  2022.  105 
Department : Parasitology/Center of Research Excellence in Therapeutic Proteins and Antibody Engineering
Journal Name : International Journal of Surgery
Source : Scopus
119. Chalermsri C., Aekplakorn W., Srinonprasert V. .
Body Mass Index Combined With Possible Sarcopenia Status Is Better Than BMI or Possible Sarcopenia Status Alone for Predicting All-Cause Mortality Among Asian Community-Dwelling Older Adults .
Frontiers in Nutrition.  2022.  9 
Department : Preventive and Social Medicine/Medicine
Journal Name : Frontiers in Nutrition
Source : Scopus
120. Chalermsri C., Rahman S.M., Ekström E.-C., Muangpaisan W., Aekplakorn W., Satheannopakao W., Ziaei S. .
Socio-demographic characteristics associated with the dietary diversity of Thai community-dwelling older people: results from the national health examination survey .
BMC public health.  2022.  22  (1): 377.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : BMC public health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now