ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1176 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 236
Export Excel :
1176. Zinad H.S., Sae-Lee C., Ariza-Mateos M.A., Adamson G., Khazeem M.M., Knox A., Chung G., Mann J., Werner A. .
Interdependent Transcription of a Natural Sense/Antisense Transcripts Pair (SLC34A1/PFN3) .
Non-coding RNA.  2022.  8  (1):
Department : ฝ่ายวิจัย
Journal Name : Non-coding RNA
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now