ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 34
Export Excel :
166. Chawanpaiboon S., Titapant V., Anuwutnavin S., Kanjanapongporn A., Pooliam J. .
Correction to: Identifying the barriers to universal cervical length screening for preterm birth prevention at a tertiary hospital in Thailand (patient’s perspectives): implementation research (Archives of Gynecology and Obstetrics, (2021), 10.1007/s00404-021-06045-3) .
Archives of Gynecology and Obstetrics.  2021. 
Department : Obstetrics and Gynaecology/Research and Development
Journal Name : Archives of Gynecology and Obstetrics
Source : Scopus
167. Chawanpaiboon S., Titapant V., Anuwutnawin S., Kanjanapongporn A., Pooliam J. .
Identifying the barriers to universal cervical length screening for preterm birth prevention at a tertiary hospital in Thailand (patient’s perspectives): implementation research .
Archives of Gynecology and Obstetrics.  2021. 
Department : Research and Development/Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Archives of Gynecology and Obstetrics
Source : Scopus
168. Chawanpaiboon S., Titapant V., Pooliam J. .
A randomized controlled trial of the effect of music during cesarean sections and the early postpartum period on breastfeeding rates .
Breastfeeding Medicine.  2021.  16  (3): 200-214.
Department : Obstetrics and Gynecology/Research and Development
Journal Name : Breastfeeding Medicine
Source : Scopus
169. Chawanpaiboon S., Titapant V., Pooliam J. .
Placental α-microglobulin-1 in cervicovaginal fluid and cervical length to predict preterm birth by Thai women with symptoms of labor .
Asian Biomedicine.  2021.  15  (3): 119-127.
Department : Obstetrics and Gynaecology/Research and Development
Journal Name : Asian Biomedicine
Source : Scopus
170. Chaweekulrat P., Silpa-Archa N., Apinuntham C., Chaiyabutr C., Wongpraparut C. .
Reliability, validity and feasibility of the vitiligo extent score (Ves) and self-assessment vitiligo extent score (sa-ves) among vitiligo patients: A cross-cultural validation .
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.  2021.  14  949-957.
Department : Dermatology
Journal Name : Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now