ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Akarajarasrod P., Dechkunakorn S., Tantivitayakul P., Punnakitikashem P., Wichai W., Whitis P.P., Anuwongnukroh N. .
Antibacterial Effect of Experimental Orthodontic Adhesives Containing Gold Nanoparticles Against Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus .
Key Engineering Materials.  2021. 
Department : Biochemistry/Siriraj Center of Research Excellence in Theranostic Nanomedicine
Journal Name : Key Engineering Materials
Source : Scopus
12. Akaranuchat N. .
Lower Extremity Reconstruction with Vascularized Free-Tissue Transfer: 20 Years of Experience in the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand .
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (7): 462-470.
Department : Surgery
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
13. Akavipat P., Suraseranivongse S., Yimrattanabowon P., Sriraj W., Ratanachai P., Summart U. .
Anesthesia workforce capacity in Thailand: A multicenter study .
WHO South-East Asia journal of public health.  2021.  10  (1): 5-11.
Department : Anesthesiology
Journal Name : WHO South-East Asia journal of public health
Source : Scopus
14. Akmal M.M., Pabittei D.R., Prapassaro T., Suhartono R., Moll F.L., van Herwaarden J.A. .
A systematic review of the current status of interventions for type II endoleak after EVAR for abdominal aortic aneurysms .
International Journal of Surgery.  2021.  95 
Department : Surgery
Journal Name : International Journal of Surgery
Source : Scopus
15. Al Ghamdi S.S., Bejjani M., Mondragón O.V.H., Parsa N., Yousaf M.N., Aghaie Meybodi M., Ghandour B., Krustri C., Phalanusitthepha C., Ngamruengphong S., Nieto J.M., Khashab M.A. .
Peroral endoscopic myotomy for management of cricopharyngeal bars (CP-POEM): A retrospective evaluation .
Endoscopy.  2021. 
Department : Surgery
Journal Name : Endoscopy
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now