ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Chaiyapak T., Pattaragarn A., Supavekin S., Piyaphanee N., Lomjansook K., Pooliam J., Sumboonnanonda A. .
Renal Outcomes of Childhood IgA Nephropathy and Henoch Schönlein Purpura Nephritis .
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (10): 687-694.
Department : Pediatrics/Research and Development
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
117. Chaiyarit S., Thongboonkerd V. .
Oxidative modifications switch modulatory activities of urinary proteins from inhibiting to promoting calcium oxalate crystallization, growth, and aggregation .
Molecular and Cellular Proteomics.  2021.  20 
Department : Research and Development
Journal Name : Molecular and Cellular Proteomics
Source : Scopus
118. Chaiyasit N, Sahota DS, Ma R, Choolani M, Wataganara T, Sim WS, Chaemsaithong P, Wah YMI, Hui SYA, Poon LC. .
Prospective Evaluation of International Prediction of Pregnancy Complications Collaborative Network Models for Prediction of Preeclampsia: Role of Serum sFlt-1 at 11-13 Weeks' Gestation .
Hypertension.  2021. 
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Hypertension
Source : Pubmed
119. Chaiyasoot W., Jaruthien N. .
Outcomes of Percutaneous Drainage vs. Antibiotic Therapy Alone or Emergency Surgery in Periappendiceal Abscess .
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (1): 10-16.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
120. Chaiyasoot W., Yodying J., Limsiri T. .
Selective Arterial Embolization of Renal Angiomyolipoma: Efficacy, Tumor Volume Reduction, and Complications .
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (5): 337-343.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now